Kuo šiandien galime Jums padėti?

Pasaulinė patitis, naudojama lokaliai
Ž我ūrėti视adresus
36
šalys, kuriose vykdome veiklą
46000年
darbuotojųvisame pasaulyje
350
padaliniųvisame pasaulyje

PRANEŠima DĖL COVID-19

“Smurfit Kappa”ypatingą svarbą teikia sveikatai, saaugumuiir gerovei kiekvieno asmen, kuris dirba mums ir su mumis。Savo klientus ir tiekėjus norime patikinti, kad laikomės visų rekomendacijų ir ėmėmės papildomų atsargos priemonių: kai įmanoma, dirbame nuotoliniu būdu, vadovaujamės infekcijos plitimo prevenicjos protokolais ir tikriname, ar darbutoljams nepasireiškia ligos simptomų。Dedame签证pastangas apsaugoti žmones nuo COVID-19。Šiandien妈妈天化gyvybiškai svarbi užduotis - užtikrinti,科安达nenutrūktųsvarbiausios tiekimo格兰丁ė年代,ypačvaistų红外medicinos priemonių,美驰图红外gėrimų贝žaliavųsrityse, kuriųproduktai reikalingi mūsųbendruomenė女士。Darysime viską, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu visi mūsų darbai vyktų ir toliau。

Nepamirškite laikytis oficialių rekomendacijų。Saugokite保存!

冰斗ščiausios naujienos“推特”